Coves de la Villa

Esteu aquí

A Requena són moltes les cases que tenen la seua pròpia cova, que s'usava com a celler, rebost, sitja i inclús refugi.

A Requena són moltes les cases que tenen la seua pròpia cova, que s'usava com a celler, rebost, sitja i inclús refugi. Els materials calcaris obtinguts en perforar la tova calcària i extraure l'argila del subsòl es gastaren per a construir les mateixes cases.

Les coves constitueixen un dels hàbitats humans on es gaudeix d'un major confort tèrmic, és a dir, una temperatura més fresca que a l'exterior en estiu i més càlida a l'hivern. La temperatura a l'interior sol rondar la mitja anual gràcies a la inèrcia tèrmica de les parets que retarda uns mesos les variacions exteriors. La humitat es filtra lentament per les parets, de forma que el seu valor relatiu en l'aire és d'aproximadament el 50%, cosa que fa que l'ambient siga agradable i saludable.

Les 22 coves que es troben baix de la plaça de La Vila són d'època musulmana, dels segles XII i XIII i foren usades fins al segle XVII en el qual s'enderrocaren les cases privades i els edificis públics de la plaça. Quedaren semi-colmatades de les runes dels enderrocs, cegades i caigueren en l'oblit dels mateixos ciutadans de Requena.

La forma en què es construïren va ser excavant la mateixa tova i buidant l'argila fins arribar a la profunditat desitjada. Només quedava donar-li forma de volta a l'espai i, en alguns casos alçar algun envà. Al recorregut per les coves es reconeixen en alguns llocs les marques que deixaren els pics en les superfícies.

Recorregut per les Coves de la Vila


1. ENTRADA


2. SALA CENTRAL


Situada davall el centre de la Plaça de La Vila

3. OSSERA


Coves reutilitzades com a fossa comuna per a depositar els ossos que periòdicament s'extreien de les criptes de l'Església del Salvador, quan estes s'omplien de soterraments. Una i altres van deixar d'utilitzar-se al construir-se el Cementeri Municipal en 1813 i prohibir-se els soterraments en les esglésies

4. SOLATGE


Endinsant-nos en les profunditats d'este intricat recorrem les coves de l'antiga Casa Consistorial, que presidia la Plaça de La Vila des de 1685 fins mitjan del XIX en que va ser derrocada. Ací estava situat el Solatge de Requena, magatzem comunal en què es guardava el gra en temps d'abundància i així poder oferir als llauradors llavors per a la sembra i pa als necessitats en època de mala collita i carestia.

5. SITJA


Espai construït, en origen, per a emmagatzemar blat, adequant el seu interior per a esta finalitat. S'aprecia la seua forma característica de botella o àmfora són la seua estreta boca per la qual s'introduïa el gra. Una vegada reblit l'espai, la boca se segellava per a conservar intacte el seu contingut.

6. COVA AMB POU


Algunes cases actuals de la Vila encara conserven el seu pou, el qual servia per al subministrament domèstic d'aigua. En esta cova apreciem que la vivenda a què va pertànyer va estar dotada d'este servici i que l'extracció d'aigua també podia realitzar-se des del soterrani-cova.

7. CELLERS


L'ús més recent i important d'algunes coves de la Vila ha sigut el magatzematge i conservació del vi en gerres. La cova-celler estava relacionada amb altres espais o elements complementaris per a l'elaboració del vi, com els cups i els trulls utilitzats per al xafat del raïm, les piqueras, les trulletas, etc...

Text: Fermín Pardo Pardo Cronista Oficial de Requena.

Agraïm a Antonio Monzó la seua col·laboració desinteressada en la recuperació de les Cuevas de la Vila en els anys 70.

 

PREU

Entrada Normal: 4 € Entrada Reduïda: 3 €

Compartix-ho

Site developed with Drupal