Medina
Medina was the main center of the Villa de Requena , where the most important buildings and shopping streets were

The Medina was the main nucli of La Vila de Requena , is trobaven on edificis els i els més importants carrers comercials . Constava d'un defensiu per périmètre format a wall i les seues corresponents defensives towers. The seu traçat is corre amb the prototip of them ciutats hispanomusulmanes , és a dir, amb carrers estretes , laberíntiques , irregulars i amb els típics terraplens or azucaques .

Share it

Site developed with Drupal